PRAKTIJK NEELTJE

Neeltje heet je van harte welkom in haar praktijk.

Praktijk Neeltje wordt gevormd door de verloskundigen:


vpg_neeltje.jpg

Anja Rietveld-Verboom,
Rianne Herts en
Sanne Betlem

Wij, Rianne, Sanne en Anja vormen met elkaar team Neeltje. Samen met team Antje en team Caatje vormen wij Verloskundigenpraktijk Gouda. Door in kleinere teams te werken behouden we de kleinschaligheid en persoonlijke benadering. Dit vinden onze zwangeren prettig, en wijzelf ook.

Wanneer houden wij spreekuur
Op onze eigen praktijklocatie aan de Ronsseweg 3b te Gouda
Van maandag t/m vrijdag op wisselende tijden,
We streven naar 1 avondspreekuur per week.

Gezondheidscentrum Westergouwe
Burgemeester van Dijkesingel 49   2809 RB Gouda
Elke woensdagochtend
 
Wat kun je van Neeltje verwachten?

Elk leven heeft voor ons bijzondere waarde.
Elke baby die gaat komen, elke moeder met haar kind is voor ons even waardevol, kostbaar en belangrijk. Ongeacht achtergrond, religie, cultuur, wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Ongeacht of het het eerste of het vijfde kind is. Elk kind, elke moeder krijgt de zorg en aandacht die nodig is.

Een mooie, gezonde zwangerschap en goede bevalling voor moeder en kind.
Goed geïnformeerd, veilig en zonder onnodige ingrepen en een respectvolle benadering. Dat is de kern van ons werk.

Wij zijn een team van drie verloskundigen. Ieder van ons brengt haar eigenheid, ervaring en enthousiasme in.  We streven ernaar dat je ons alle drie aan het einde van de zwangerschap ontmoet hebt. In principe zal één van ons drieën ook bij je bevalling aanwezig zijn. Als iemand van ons afwezig is, kun je mogelijk ook een waarneemster treffen.

Als verloskundigen zijn we verantwoordelijk voor de verloskundig medische controle van je zwangerschap.
Verder besteden we tijd aan het luisteren naar je wensen, het geven van informatie en het beantwoorden van je vragen. Zodat jij – met je partner –zelf keuzes kunt maken en besluiten kunt nemen die bij je passen.

We ondersteunen je en geven je vertrouwen in je eigen kunnen en kracht. We stimuleren je om tijdens je zwangerschap contact te maken met je kind. Waar het kan helpen we je eventuele klachten te relativeren en in een reëel daglicht te plaatsen.
Mochten we er gedurende je zwangerschap achter komen dat er extra zorg voor jou of je kindje nodig is, dan bespreken we dat met elkaar. We hebben goede contacten en korte lijnen met huisartsen, gynaecologen en kinderartsen van het Groene Hart Ziekenhuis. Ook na een eventuele doorverwijzing houden we - op enige afstand - contact en kun je ons altijd bellen.

Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, vinden we een goede communicatie belangrijk. Toch kan het zijn dat je je in bepaalde zaken niet helemaal begrepen voelt. Maak dit gerust bespreekbaar met ons. Wij proberen zoveel mogelijk met je mee te denken. 
Wij zetten ons in om je zwangerschap, bevalling en kraambed voor jou en je partner positief en plezierig te laten verlopen!

Klachten
Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.

1.    Bespreek je klacht met je verloskundige.
Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.
We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

2.    Schakel een klachtenfunctionaris in.
Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je je klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht?
Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionarissen  zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris
Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl
De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, de klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met je klacht.
Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.
Kijk voor meer informatie op geschilleninstantieverloskunde.nl


downloads
informatieboekje Neeltje

logovpg.jpg

ANTJE
T 0182 527251
M 06 51372250


CAATJE
T 0182 550773
M 06 22351585


NEELTJE
T 0182 513594
M 06 22858585

ADRES
Ronsseweg 3b
2803 ZA Gouda


PARKEREN
Onze praktijk bevindt zich in het parkeergebied voor dagkaart en vergunninghouders.parkeerbord.jpg
Op de plattegrond is te zien waar je gratis kunt parkeren als je onze praktijk bezoekt.
plattegrond

TELEFONISCH SPREEKUUR
ma  t/m do: 8.30 - 12.30
ma: 18.00 - 21.00
Antje: 0182 527251
Caatje: 0182 550773
Neeltje: 0182 513594

HET GROENE HART ZIEKENHUIS
bel je als je ons op het vaste
en mobiele nummer niet kunt
bereiken. T 0182 505050

EMAIL
mail@verloskundigenpraktijkgouda.nl
let op: het duurt soms enkele dagen voor je email wordt beantwoord. Gebruik dit email-adres dus alleen voor niet dringende zaken
Voor medische of zorginhoudelijke vragen graag bellen naar het vaste nummer en bij spoed naar het mobiele nummer.